Läxhjälp och priser på nätet 

Prova-på-lektion 150 kr !!!

(Prova-på-lektionen är precis 1,5 timmar och kostar 150 kr, inklusive moms). Du väljer själv om du vill fortsätta efter prova-på-lektionen. 

Hur går det till ?

Läxhjälp på nätet fungerar här som en telefonkonferens mellan läxhjälparen och eleven där vi två talar med varandra enbart med "luren" och delar skärm via Skype. Jag använder mig av en skrivplatta som är kopplad till datorn. Du kan då se på din skärm vad jag skriver samtidigt som jag förklarar. Du har möjlighet att skicka filer till mig, helst i förväg. Under lektionen kan även du visa mig det du skriver genom att använda befintliga rit- eller skrivprogram, till exempel Paint eller Word/Open Office, om du inte har någon form av skrivplatta som du kan koppla till datorn, förstås.

Priser grundskola gymnasiet och komvux         

För enstaka lektioner betalar du 244 kr/timme. Om du vill ha läxhjälp mer regelbundet så är alltid var tionde timme gratis och kommer du upp i fem timmar får du en halvtimme gratis, se prislista nedan. Fakturering sker alltid månadsvis i efterskott för de läxhjälps-timmar som ägt rum den månaden. Lektionstiden för läxhjälp på nätet är minst 1 timme, tiden kan utökas halvtimmes-vis . 

Priser grundskola, gymnasiet, komvuxProva-på-lektion (1,5 tim!)

Pris 100 kr/timme (lektion 1,5 tim) *

Fast timpris enstaka lektioner

Pris 240 kr/tim*

Pris vid 5 timmar

Pris 1080 kr*  (216 kr per tim)

Pris vid 10 timmar

Pris 2160 kr*  (216 kr per tim)

Minst 1 timme per lektion

*inklusive moms